เครื่องวัดระดับน้ำแบบดิจิตอล Digital Protractor Level
เครื่องวัดก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ BW รุ่น Gas Alert Extreme ETO (0-100.0 ppm)
เครื่องวัดความชื้นขี้เลื่อย ฟางและหญ้าแห้ง Exotek รุ่น MC-600 SD
เครื่องวัดความชื้นกระดาษและกล่อง Exotek รุ่น MC-60CPA
เครื่องวัดความชื้นไม้หรือวัสดุก่อสร้าง Exotek รุ่น MC-380XCA
สายสำหรับดาวน์โหลดข้อมูล iButton (USB Interface) รุ่น DS9490R DS1402D
แคปซูลกันน้ำ สำหรับ iButton (Waterproof Capsule) รุ่น DS9107
เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบกระดุม iButton รุ่น DS1923
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิ้ล รุ่นใหม่ล่าสุด KIMO TK61 (Launched JULY 2017)
BW Gas Alert Max XT II เครื่องวัดปริมาณก๊าซในที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัย
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ BW รุ่น Gas Alert Extreme H2S (0-100 ppm)
เครื่องวัดประสิทธิการเผาไหม้ KIMO KIGAZ 50 (Economics Class)
เครื่องวัดประสิทธิการเผาไหม้ KIMO KIGAZ 80 (Standard Flue Gas Analyser)
เครื่องวัดประสิทธิการเผาไหม้ KIMO KIGAZ 110 (Standard Flue Gas Analyser)
เครื่องวัดประสิทธิการเผาไหม้ KIMO KIGAZ 210 (Professional Flue Gas Analyser)
เครื่องวัดประสิทธิการเผาไหม้ KIMO KIGAZ 310 (Top Model Flue Gas Analyser)
เครื่องวัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง General รุ่น MMD4E
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-T100 (วัดระยะสูงสุด 100 เมตร เก็บข้อมูล 30 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-T80 (วัดระยะสูงสุด 80 เมตร เก็บข้อมูล 30 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-T60 (วัดระยะสูงสุด 60 เมตร เก็บข้อมูล 30 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-T40 (วัดระยะสูงสุด 40 เมตร เก็บข้อมูล 30 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E150 (วัดระยะสูงสุด 150 เมตร เก็บข้อมูล 99 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E120 (วัดระยะสูงสุด 120 เมตร เก็บข้อมูล 99 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E100 (วัดระยะสูงสุด 100 เมตร เก็บข้อมูล 99 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E80 (วัดระยะสูงสุด 80 เมตร เก็บข้อมูล 99 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E40 (วัดระยะสูงสุด 40 เมตร เก็บข้อมูล 99 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E50 (วัดระยะสูงสุด 50 เมตร เก็บข้อมูล 99 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E60 (วัดระยะสูงสุด 60 เมตร เก็บข้อมูล 99 ข้อมูล)
เครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E70 (วัดระยะสูงสุด 70 เมตร เก็บข้อมูล 99 ข้อมูล)
เครื่องวัดและบันทึกค่าความดันอากาศ KIMO รุ่น KP321 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าความดันอากาศ KIMO รุ่น KP320 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ KIMO รุ่น KTT 320 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ KIMO รุ่น KT 320 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ KIMO รุ่น KTT 220 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ KIMO รุ่น KT 220 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ KIMO รุ่น KT 120 NEW รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชืื้น KIMO รุ่น KH 120 NEW รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ KIMO รุ่น KPA320 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ CO2 KIMO รุ่น KCC320 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น และแสง KIMO รุ่น KH 220 New รุ่นใหม่ล่าสุด 2016
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า , TDS และอุณหภูมิ Eutech รุ่น Cyber scan Diamond Series CON 150
เครื่องวัดเครื่องวัดค่าความขุ่น สำหรับออกภาคสนาม EUTECH รุ่น Waterproof TN 100
เครื่องวัดค่าคลอรีนทั้งหมดและคลอรีนอิสระและpHและ กรดไซยานูริค Eutech รุ่น C401** ยกเลิกการผลิต
เครื่องวัดค่าคลอรีนทั้งหมดและคลอรีนอิสระ Eutech รุ่น C201 *** ยกเลิกการผลิต
เครื่องวัดค่าคลอรีนทั้งหมดและคลอรีนอิสระและpH Eutech รุ่น C301*** ยกเลิกการผลิต
เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย (DO) EUTECH รุ่น CyberScan DO110*** ยกเลิกการผลิตDO 150 แทน
เครื่องวัดความเค็ม รุ่น SaltTestr11
เครื่องวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ TDS รุ่น TDSTestr11
เครื่องวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ TDS รุ่น TDSTestr11+
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า EUTECH รุ่น CyberScan PC300** ยกเลิกผลิตแนะนำPC450 แทน

         
Sitemap หมวดหมู่